CZ | EN | DE

Hlavní zásady politiky QM a EMS

Společnost PZP KOMPLET a.s. vyhlašuje v zájmu udržení a zlepšení své pozice na trhu prostřednictvím prodeje vysoce kvalitních výrobků a s ohledem na ochranu životního prostředí následující strategické záměry:

 1. Pro uspokojování potřeb zákazníků dodávat na trh kvalitní technologické rozvaděče, vakuovou techniku, účelová zařízení, elektrokotle a další výrobky, které rovnocenně uspokojí nároky zákazníků na kvalitu, bezpečnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí.

 2. Systematicky zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí během celého životního cyklu našich výrobků a to od výroby, provozu až po ukončení životnosti.

 3. Neustále zvyšovat informovanost zákazníků, obchodních partnerů a veřejnosti o kvalitě našich výrobků, jejich užitečnosti a přínosu pro životní prostředí.

 4. Zkvalitňovat poskytované služby a optimalizovat výrobní náklady, zlepšovat pracovní prostředí.

 5. V rámci obchodní strategie společnosti budovat prodejní, montážní a servisní síť v rámci celé České republiky a dalších zemí, prostřednictvím které bude trvale zvyšován podíl výrobků PZP KOMPLET a.s. na trhu.

Vedení společnosti se k podpoře této politiky kvality a environmentu zavazuje:

 • pravidelně ročně stanovovat hodnotitelné cíle kvality a environmentu, které budou vycházet z této politiky;

 • neustále zlepšovat zavedený systém řízení kvality a environmentu;

 • vytvářet vhodné podmínky a zdroje ke splnění cílů kvality a environmentu;

 • vytvářet vhodné pracovní prostředí a motivaci pro všechny zaměstnance společnosti;

 • pečovat o zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a tím vytvářet předpoklady pro rozvoj společnosti;

 • plnit zákonné a jiné požadavky týkající se kvality produktů a ochrany životního prostředí;

 • v ochraně životního prostředí se orientovat na snižování spotřeby energií a produkce odpadů.

Od všech pracovníků společnosti se k podpoře kvality a environmentu očekává:

 • důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému řízení kvality a environmentu;

 • aktivní podíl na zvyšování kvality vyráběné produkce;

 • předcházení chybám prováděním samokontroly;

 • předcházení vzniku odpadů a dalšího znečišťování životního prostředí.