CZ | EN | DE

Název operace: Inovace komponentů tepelného čerpadla a technologie výroby

Popis operace: Projekt je zaměřený na zavedení sériové výroby komponentů tepelného čerpadla a inovaci technologického procesu. Prototypy komponentů tepelného čerpadla vznikly na základě vlastního výzkumu a vývoje. K zajištění sériové výroby je nezbytně nutné pořízení výrobních technologií a nezbytné stavební úpravy výrobní haly. Pořizovaná technologie proces výroby zrychlí, zefektivní a stane se šetrnější k životnímu prostředí. Cílem projektu je posílení inovační výkonnosti a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.