CZ | EN | DE

Nová norma pro elektrorozvaděče v praxi

V loňském roce vyrobila firma PZP KOMPLET a.s. několik zakázek skříňových rozvaděčů převážně pro zahraniční zákazníky. Do výrobních technologií byly zapracovány požadavky nově platné normy ČSN EN 61439. Dodavatelem skříní a přípojnicového systému byla firma Rittal. Produkty této firmy umožňují systémové řešení, které snižuje celkový čas montáže, je bezpečné, spolehlivé a usnadňuje provedení ověřovacích zkoušek. Rovněž výběr ostatních instalovaných přístrojů byl prováděn s ohledem na vysokou kvalitu a bezpečnost.

Elektrovýroba má ve společnosti PZP KOMPLET dlouholetou tradici a provedení normou požadovaných změn ve výrobních a kontrolních procesech nebylo složité. Firma vlastní certifikát ISO 9001 a testování společně se závěrečným ověřením rozvaděčů věnuje mimořádnou pozornost. Výsledky zkoušek jsou základem k vyhotovení dokumentace a prohlášení o shodě. Rozvaděče firmy PZP KOMPLET svou kvalitou, bezpečností a spolehlivostí vyhovují normě ČSN EN 61439 a trvale přivádí vysoký počet nových zákazníků.