CZ | EN | DE

Rekonstrukce vakuové pece Tesla PZ 810

Vedle vývoje a výroby zcela nových vakuových pecí se společnost PZP KOMPLET dlouhodobě zabývá také servisem či rekonstrukcí starších vakuových pecí, například Tesla PZ 810. Většina těchto zařízení je již staršího data výroby, proto je vždy nutné individuální posouzení technického stavu. Velmi často se setkáváme se zařízeními, jejichž provoz je pro provozovatele z důvodu častých oprav velmi neekonomický. V takových případech jsme v zájmu zákazníka schopni nabídnout buď částečnou, nebo generální rekonstrukci vakuové pece.

Jako příklad generální opravy můžeme uvést rekonstrukci vakuové pece Tesla PZ 810 ve firmě Hakel Hradec Králové v letošním roce. Celé zařízení bylo v první fázi prací kompletně demontováno do posledního šroubku. Vlastní rám zařízení byl otryskán, opatřen novým nátěrem a byly upraveny úchyty pro nové komponenty.

Zařízení bylo osazeno novým elektrorozvaděčem s mikroprocesorovým řídicím systémem, rozváděčem vody, novými rozvody vakua, novou rotační vývěvou, dále pak vakuovými měrkami, teplotními měrkami, elektropneumatickými ventily, rozvody plynů, deskovými ventily, rozvody hydrauliky, kompletně novými těsnícími spojkami, klemy vlnovce, průtokoměry a hadicemi. Krytování bylo rovněž vyrobeno nové.

Následně byly demontovány všechny vakuové části (recipient), vyčištěny vodní okruhy, začištěny dosedací plochy a dle potřeby byly komponenty opatřeny novým lakem a vše znovu odzkoušeno. V tomto konkrétním případě byly ze starého zařízení repasovány a znovu použity pouze díly topení, stínění hydrauliky, trafo a difuzní vývěva.

Po montáži a odzkoušení funkce bylo zařízení naistalováno a zprovozněno u zákazníka, který byl zaškolen na nový řídicí systém a obsluhu zařízení.