CZ | EN | DE

Multifunkční vakuová komora - reference

Ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR jsme vyrobili víceúčelovou vakuovou komoru iontového mikrosvazku. Komora je osazena na urychlovači částic TANDENTRON. Tento urychlovač umožňuje provádět výzkum a analýzy materiálů či látek v různých vědních oborech jako geologie, chemie, biologie, genetika, fyziologie člověka apod. Rozlišení zařízení je jeden mikron.